Frågor & svar
Nyheter

Carin 2016-08-11

Framför allt i min yrkesverksamhet, tror jag att arbetet inom Greppa Näringen har gett mest nytta genom att rådgivare från olika organisationer har arbetat tillsammans. Detta har gett mycket för både lantbruket, miljö, politik och kanske ett nytt sätt att jobba tillsammans!