Frågor & svar
Nyheter

Ingela 2016-08-12

Arbetar som landsbygdsutvecklare för att skapa förutsättningar till att hela kommunen ska leva - en större balans och förståelse för landsbygdens och tätorternas olika förutsättningar tillsammans med byalag, föreningar och näringsliv.