Frågor & svar
Nyheter

Johan Linderstad 2016-08-15

Jag håller i miljöutbildningar för anställda inom Borås Stads organisation, där jag bland annat tar upp vilka utmaningar vi står inför globalt och lokalt. Men huvudfokus ligger först och främst på att visa exempel på miljöbra arbete som görs globalt och lokalt. Målsättningen är att tillsammans med mina kollegor engagera och inspirera övriga medarbetare i organisationen till att bli en pusselbit för ett hållbart samhälle.