Frågor & svar
Nyheter

Lena 2016-08-24

Jag och mina kollegor arbetar med att förvalta och utveckla parkerna i Mölndal. Vi försöker skydda grönområdena från att bli bebyggda, söndergrävda eller omgjorda till parkeringsplatser. Parkerna är jätteviktiga för våra invånare men tyvärr är det ofta andra intressen som går före....