Frågor & svar
Nyheter

Mats Isaksson 2016-08-12

Jag arbetar, tillsammans med mina kollegor, bl.a. med att utveckla kurser och utbildningar inom strålskyddsberedskap. Behovet av expertis inom strålskydd för samhällets behov (utanför kärnteknisk industri och sjukvård) är stort och utbildningarna vänder sig till såväl studenter som yrkesverksamma inom sjukvård, myndigheter och industri.