Frågor & svar
Nyheter

Mattias 2016-08-12

Sluter kretsloppet mellan stad och land genom att återföra växtnäringen till åkermark från matavfall och toaletten. För att kretsloppet ska bli så rent som möjligt så arbetar jag även uppströms, med att ständigt förbättra kvaliteten på substraten in till anläggningarna så att biogödsel, slam och vatten ut till vattendragen kan ha så hög kvalitet som möjligt!