Frågor & svar
Nyheter

Max Persson 2016-08-12

Arbetar på Livsmedelsverket med en undersökning för att kartlägga giftiga cyanobakterier i Svenska vatten och med att ta fram en metod för Svenska vattenreningsverk att själva kunna undersöka för alggifter. Detta för att minska risken att folk dör eller får allvarliga men av dessa gifter.