Frågor & svar
Nyheter

Per Sjögren-Gulve 2016-08-12

Jag arbetar på Naturvårdsverket, och var innan det docent i naturvårdsbiologi på Uppsala universitet. Jag verkar för att kunskap inom forskningen ska omsättas i den praktiska miljö- & naturvården så att det arbetet effektiviseras och blir mer vetenskapligt evidensbaserat i Europa [där Sverige ingår : ) ]. Att öka samarbetet med forskare och slå hål på gamla myter och ineffektiva arbetssätt.