Frågor & svar
Nyheter

Sandra 2016-08-12

Jobbar för att utveckla avfallshanteringen i Sverige och globalt, och då framför allt att flytta oss högre i avfallstrappan - alltså mer mot återanvändning och smartare konsumtion än mot återvinning där mycket energi och resurser går förlorade.