Frågor & svar
Nyheter

Sara 2016-08-12

Arbetar som sjukhusfysiker inom strålbehandling. Det innebär att jag medverkar både till att enskilda cancerpatienter får en så bra behandling som möjligt och till att driva metoderna inom strålbehandling framåt.