Frågor & svar
Nyheter

Ulf E Andersson 2016-08-15

Jag arbetar med miljöteknik och gröna innovationer på Naturvårdsverket. Att skapa ny teknik och utveckla innovationer gör att vi kan få välfärd, inte bara i Sverige utan i världen, samtidigt som vi värnar om miljön och ett effektivt resursutnyttjande. Detta är en viktig uppgift där alla organisationer och företag kan delta på många olika sätt.