Frågor & svar
Nyheter

Kollektivavtal förtjänar mer än en dag om året

När Naturvetarna frågar sina medlemmar om de har kollektivavtal svarar majoriteten ja. Men kommentarerna i en nyligen genomförd undersökning komplicerar bilden. Att anta, förutsätta och hoppas räcker inte för att man ska ha kollektivavtal.

Publicerad:

Har du kollektivavtal? En majoritet av Naturvetarnas medlemmar svarar ja. Endast 7 procent svarar att de inte har eller att de inte vet om de har kollektivavtal. För ett fackförbund är detta ett glädjande resultat. Men Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna, vill nyansera bilden:

– Kommentarerna i undersökningen tyder på att många svarat utifrån vad de hoppas på snarare än vad de vet. Det kan ju vara så att de som ”förutsätter” att de har kollektivavtal faktiskt också har det, men det är bekymmersamt om de inte vet, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna.

Undersökningen visar också att de flesta är medvetna om huruvida de har avsättningar till tjänstepension genom jobbet eller inte, medan färre har koll på kollektivavtalens övriga fördelar.

– Det är egentligen inte så konstigt. Många har lärt sig att de ska fråga om tjänstepension på arbetsplatsen. Det är utmärkt. Men det finns fler skäl att efterfråga kollektivavtal som helt glömts bort i debatten. För den som är eller vill bli förälder är exempelvis föräldralön en oerhört viktig förmån.

Föräldralön är en lön som, utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan, betalas av arbetsgivare och den är ett välkommet tillskott till familjekassan för många föräldrar. Men enligt Naturvetarnas undersökning råder det mycket oklarheter kring föräldralön. Två av fem av de som uppgett att de inte har kollektivavtal vet inte om de har rätt till föräldralön eller inte.

– Undersökningen visar att vi både behöver bredda och fördjupa diskussionen om kollektivavtal. Kollektivavtalen förtjänar att uppmärksammas på fler dagar än den 17 mars, säger Ivar de la Cruz.