Frågor & svar
Nyheter

Andreas Nyström, ombudsman på Naturvetarna 2016-04-11

Det statliga löneavtalet RALS-T reglerar hur lönerevision skall ske på statliga myndigheter. I avtalet står det att varje medarbetare har rätt att få veta på vilka grunder lönen sätts och vad man kan göra för att påverka denna. Argument att potten inte räcker till alla är inte ett sakligt argument i lönesättningen, samtidigt som alla arbetsgivare har en budget för löneutrymmet varje år. Här skulle jag som medlem ta kontakt med lokala SACO-s på myndigheter för att höra hur man arbetar med prioriteringar och löneökningsbudget.