Frågor & svar
Nyheter

Zoolog 2016-04-08

Vad gör man när chefen håller helt med om att man har för låg lön jämfört med vad kollegor får men det finns inga pengar? Det går inte att höja min lön därför att andra då skulle få noll. Och ledningen förmedlar inställningen att man kan byta arbetsgivare om man är missnöjd. Nyexaminerade finns det gott om och de kan göra samma jobb som den med 20+ års erfarenhet. Att förhandla fungerar bara om båda parter är villiga att förhandla. Statliga arbetsgivare är hårda mot sina anställda.