Frågor & svar
Nyheter

Bengt Ek 2016-06-09

Nu har jag ordnat så att jag har uppkoppling på landet – trots att det ligger på landet! Det minskar stressen att inte jaga runt med mobil och dator – i huset, på tomten, i landskapet – efter täckning när man trots allt behöver jobba lite.