Frågor & svar
Nyheter

Monica 2016-05-22

Jag ser till att arbetet inte är gränslöst! Jag är noga med att hålla mina timmar och arbetar när jag är på jobbet. Jag tycker Naturvetarnas uppgift är att värna om arbetstagarna och inte uppmuntra till ett arbetssätt som leder till utbrändhet. Fr a småbarnsföräldrar behöver vara lediga när dom är hemma, för barnens och deras egen skull.