Frågor & svar
Nyheter

Andreas 2016-10-04

Jobbar som forskningsassistent på UU så passar på att läsa kvälls- och distanskurser inom närliggande fält än det jag jobbar inom och då i den takt jag hinner (ofta runt 15-20hp per termin). Detta är dock mitt eget initiativ (och vetgirighet) och inget som min chef eller avdelning trycker på för. Blir det konferenser är det inom Uppsala som stad (UU eller SLU).