Frågor & svar
Nyheter

Länsstyrelseanställd 2016-09-30

Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll när det gäller utbildningar för oss som arbetar med kontroll/inspektion. Jordbruksverket ligger lågt. Djurskydds-/handläggningskurserna i Skara och Umeå som fanns förut (som gav högskolepoäng dessutom) har tagits bort. Nu får en inspektör per land åka på sk BTSF kurs i något EU-land men inga gemensamma utbildningar värda namnet ges längre.Jag har knappt fått någon kompetensutveckling alls inom mitt område senaste åren utan får i bästa fall gå på en basal utbildningsdag någon gång nu och då, men inget som ger mig som erfaren inspektör/kontrollant någon inspiration eller ny kunskap. Jag saknar resor och kurser dit "alla" åker samtidigt så att man kan se samma saker och utbyta erfarenheter.