Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Vilket är ditt bästa lönetips?

Det börjar bli dags att förbereda sig för årets lönesamtal. Naturvetarna menar att goda prestationer ska speglas i lönekuvertet. Nu undrar vi hur du brukar tänka och vilken strategi du har för att kunna höja din lön.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör 2016-04-20

Hej och tack för alla kommentarer om hur löneprocessen fungerar där ni jobbar. Vi är medvetna om att de lönesättande samtalen inte alltid går till som det är tänkt. Löneutrymmet är ofta litet inom den offentliga sektorn med rätt små möjligheter att vid en lönerevision höja lönen trots goda prestationer. Ett tips är att i dialog med arbetsgivaren komma överens om ett lönemål för några år framåt. I det ligger att man som medarbetare vet vad man ska göra för att kunna höja sin lön. Lika viktigt är att prata om rätt saker under lönesamtalet. Man ska få en motivering till årets lönehöjning: vad gjorde jag bra och vad behöver jag göra till nästa lönerevision för att kunna höja min lön? I nästa magasin Naturvetare, som landar i brevlådan i början av maj, gör vi ett nedslag på länsstyrelsen i Västra Götaland. Där fungerar lönesättningen som det är tänkt, även om det förstås finns saker att förbättra även där. Intressant är att cheferna där får utbildning i hur löneprocessen ska fungera, allt enligt avtal mellan arbetsgivare och Saco-S-förening.

Maggan 2016-04-13

Arbetar inom offentlig sektor. Vi har individuell lönesättning som många andra. Det låter bra men fungerar i praktiken inte så bra. Under det första lönesamtalet pratar man om prestationer, det är sällan någon diskussion om siffra. Kanske får man reda på om man hamnar under eller över medel eller kanske på medel. Sen kommer det andra lönesamtalet då man får veta vilken lön man får. Det finns inget utrymme för diskussion, det finns ju bara så lite pengar i potten...fast egentligen finns det ju ingen pott, det är ju individuell lönesättning... Oftast är det också de yngre som prioriteras, hur hårt man än jobbar och hur engagerad man är som "äldre". De yngre ska komma i fatt och om ingångslönen höjs så måste de yngres lönen justeras så att de inte hamnar på efterkälken. Och det är OK! Men, hänsyn tas aldrig till de som jobbat ett tag utan de yngre knappar in och det slutar med att de har samma lön eller högre när de äldre går i pension.

Albert 2016-04-12

Jag har nog aldrig lyckats höja min lön med några tips, vare sig i privat eller kommunal sektor. Man är utlämnad åt chefens välvilja helt enkelt. Men vad jag skulle vilja veta är hur man kan höja sin lön för ett helt skrå, för jag anser att vi som jobbar inom den "gröna sektorn" oftast tjänar mellan 5 och 10 tusen mindre än kollegor med motsvarande utbildning eller lägre som jobbar med mer, som jag kallar "betong"-frågor.

Max 2016-04-08

Samma här som statlig anställt: lönesamtal finns inte, och om det finns det leder till ingen höjning, för att det finns inga pengar.

Sofie Nylander 2016-04-08

Jag har för några dagar sedan fått veta att jag efter en lång period av arbetslöshet fått en säsongsanställning inom trädgårdsområdet. Min förra anställning var inom den kommunala sektorn vilket innebar en mycket låg lön men nu kommer jag på mitt nya jobb att få 2000kr mer per månad trots att arbetsuppgifterna är samma som jag hade när jag arbetade hos kommunen. I de flesta fall innebär en anställning inom den privata sektorn högre lön än inom den offentliga sektorn. Min nya arbetsgivare har kollektivavtal med ett annat fackförbund än Kommunalarbetarförbundet som är ett låglöneförbund som man skall undvika om man vill ha högre lön.

Dolores 2016-04-08

Upplever samma som Lisbeth. Arbetar i Landstinget. Vid lönesamtal verkar allt prestationsmässigt hur bra som helst men det finns inga pengar. Endast nyanställda kan få någorlunda bra löner, erfarenhet saknar betydelse. Deprimerande.

Eleonor 2016-04-08

Arbetar också inom landstingsvärlden och har fått löneutfallet för nästa revisionsår. Jag har aldrig tidigare fått så liten löneökning och har aldrig jobbat så hårt som jag gör nu med extra arbetsuppgifter. Det finns ingen som helst relation mellan prestation och löneutfall och någon motivering till lönen lämnas aldrig.

Lisbeth 2016-04-08

För mig som arbetar inom landstingsvärlden kvittar det vad man presterar, man får ingen lönehöjning värd namnet ändå. Vid årets lönesamtal höjde min chef mig till skyarna över mina prestationer. Jag hade verkligen överträffat hennes förväntningar trots att de hade varit höga från början. Vid lönesättande samtal, som det heter, (som bara var ensidigt) fick jag 1,23 %!!! När jag ifrågasatte detta fick jag bara till svar att hon inte hade mer pengar att fördela och var jag inte nöjd fick jag ta det med mitt fackförbund. Och sen var det inte mer med det. När jag sen får höra att kollegan som varit tjänstledig senaste året för att prova annan tjänst fått 75 % mer än jag i löneökning då brast det. Och det är inte bar 75 % mer än vad jag fick utan de flesta hos oss, trots att vi funnits på plats och levererat. Nu söker jag andra jobb. Tyvärr är det så här det går till inom offentlig sektor, inga löneförhandlingar att prata om och definitivt inte lön för prestation.

Millibas 2016-04-07

Om ni bara har uppföljning av prestation 1ggr/år så föreslår jag att du för anteckningar under året om saker som du vill ta upp som goda prestationer.
Kommentera