Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör 2016-04-20

Hej och tack för alla kommentarer om hur löneprocessen fungerar där ni jobbar. Vi är medvetna om att de lönesättande samtalen inte alltid går till som det är tänkt. Löneutrymmet är ofta litet inom den offentliga sektorn med rätt små möjligheter att vid en lönerevision höja lönen trots goda prestationer. Ett tips är att i dialog med arbetsgivaren komma överens om ett lönemål för några år framåt. I det ligger att man som medarbetare vet vad man ska göra för att kunna höja sin lön. Lika viktigt är att prata om rätt saker under lönesamtalet. Man ska få en motivering till årets lönehöjning: vad gjorde jag bra och vad behöver jag göra till nästa lönerevision för att kunna höja min lön? I nästa magasin Naturvetare, som landar i brevlådan i början av maj, gör vi ett nedslag på länsstyrelsen i Västra Götaland. Där fungerar lönesättningen som det är tänkt, även om det förstås finns saker att förbättra även där. Intressant är att cheferna där får utbildning i hur löneprocessen ska fungera, allt enligt avtal mellan arbetsgivare och Saco-S-förening.