Frågor & svar
Nyheter

Maggan 2016-04-13

Arbetar inom offentlig sektor. Vi har individuell lönesättning som många andra. Det låter bra men fungerar i praktiken inte så bra. Under det första lönesamtalet pratar man om prestationer, det är sällan någon diskussion om siffra. Kanske får man reda på om man hamnar under eller över medel eller kanske på medel. Sen kommer det andra lönesamtalet då man får veta vilken lön man får. Det finns inget utrymme för diskussion, det finns ju bara så lite pengar i potten...fast egentligen finns det ju ingen pott, det är ju individuell lönesättning... Oftast är det också de yngre som prioriteras, hur hårt man än jobbar och hur engagerad man är som "äldre". De yngre ska komma i fatt och om ingångslönen höjs så måste de yngres lönen justeras så att de inte hamnar på efterkälken. Och det är OK! Men, hänsyn tas aldrig till de som jobbat ett tag utan de yngre knappar in och det slutar med att de har samma lön eller högre när de äldre går i pension.