Frågor & svar
Nyheter

Kojan 2016-12-16

Att få ett jobb/ få behålla det jobb jag har, men samtidigt minska mitt arbetsberoende. Lite motsägelsefullt...