Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna försvarar djursjukskötarnas legitimation

Naturvetarna har förstått att det florerar rykten och missuppfattningar inom djursjukvården angående Jordbruksverkets utredning om behandlingsförbud. Naturvetarna och Djursjukskötarnas Riksförbund är mycket kritiska till Jordbruksverkets förslag om undantag.

Publicerad:

Beskrivning av processen

Naturvetarna blev i våras kontaktade av Jordbruksverket för att man ville se över undantagen från behandlingsförbudet. Bakgrunden är att branschen har larmat till Jordbruksverket om bristen på legitimerade djursjukskötare. Jordbruksverket efterfrågade synpunkter på möjliga eller omöjliga undantag inför verkets kommande utredning.

Naturvetarna lyfte då några konstruktiva förslag på långsiktigt hållbara förändringar för att i dialog kunna föra frågan framåt. Naturvetarna har fått ta del av Jordbruksverkets förslag. Det ligger inte i linje med något av det som Naturvetarna har föreslagit. Detta tycker Naturvetarna är oacceptabelt.

Senare i höst kommer Jordbruksverket att skicka ut ett slutligt förslag på remiss. Naturvetarna ser fram emot att svara på remissen utifrån djursjukskötarnas perspektiv.

Djursjukskötarnas Riksförbund

Naturvetarna förankrar alla ståndpunkter som berör djursjukskötare med Djursjukskötarnas Riksförbund. Det är en professionsförening inom Naturvetarna för alla medlemmar som är djursjukskötare. Du blir medlem här!

Naturvetarna och Djursjukskötarnas Riksförbund är mycket kritiska till Jordbruksverkets förslag. Detta har Naturvetarna och Djursjukskötarnas Riksförbund tydliggjort vid ett telefonmöte med Jordbruksverket den 25 oktober. Vi kommer även att skicka in en skrivelse med denna kritik till Jordbruksverket.

– Naturvetarna är det enda fackförbund som försvarar professionen. Vi anser att djursjukvården ska fokusera på patientsäkerheten, för djurens bästa. Undantag som görs från behandlingsförbudet riskerar att urholka legitimationen. Det leder till att nedvärdera utbildningen och statusen för djursjukskötare, säger Naturvetarnas förhandlingschef Bo Seving.

Lagreformen från 2010 fokuserade på patientsäkerheten genom att legitimationen för djursjukskötare infördes. De förslag som Jordbruksverket nu för fram talar emot patientsäkerheten. Naturvetarna avvisar därför Jordbruksverkets förslag.

Vi kommer inom kort att gå ut med mer information i frågan till alla våra djursjukskötarmedlemmar.

Läs Naturvetarnas svar till Jordbruksverket

Läs Djursjukskötarnas riksförbunds svar till Jordbruksverket