Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna vill att biomedicinska analytikers kompetens tas till vara

IBL:s ordförande Agneta Colliander har reagerat på Naturvetarnas debattartikel i Dagens medicin, där förbundet ger sin syn på kompetensförsörjning till medicinska laboratorier. Här klargör vi några saker som kunde missuppfattas.

Publicerad:

Läs Naturvetarnas debattartikel i Dagens medicin 

Här är Agneta Collianders reaktion

1. Anser Naturvetarna att man kan byta ut biomedicinska analytiker mot en annan yrkesgrupp?

Svar: Nej, vi förordar en kompetensinventering innan varje nyrekrytering. Rätt person på rätt plats med fokus på verksamheten, där chefen har ansvar för att det medicinska laboratoriet har rätt kompetensprofil för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt.

2. Anser Naturvetarna att personer med andra naturvetenskapliga utbildningar fullt ut kan ersätta biomedicinska analytiker?

Svar: Nej, de kan snarare komplettera varandra. I ett läge med brist på biomedicinska analytiker måste vi vara kreativa för att hitta lösningar. Redan i dag ser vi andra yrkesgrupper som jobbar sida vid sida med biomedicinska analytiker på labben.

3. Anser Naturvetarna att landstingen ska göra avkall på att arbeta under vetenskap och beprövad erfarenhet samt på ett kvalitativt och patientsäkert sett?

Svar: Nej. Vetenskap och beprövad erfarenhet är en grundbult i hela vårdkedjan. Det borgar för bästa kvalitet och patientsäkerhet.

4. Anser Naturvetarna att Linköpings kompletteringsutbildning, som efter ett år ger naturvetare rätt att söka legitimation, behövs?

Svar: Ja. Den kompletteringsutbildningen är precis vad som behövs och bör finnas på fler universitet. Vi jobbar för att fler naturvetare ska gå den utbildningen och bli legitimerade biomedicinska analytiker.

För Naturvetarna är det självklart att främja och ta till vara biomedicinska analytikers kompetens. Låt oss tillsammans arbeta för att säkra kompetensförsörjningen av biomedicinska analytiker på de medicinska laboratorierna.

Det handlar om allt från att göra yrket attraktivt till att tydliggöra för ungdomar vad jobbet innebär. Att professionen har högt anseende vittnar inte minst det faktum att allt fler biomedicinska analytiker arbetar i det privata näringslivet.