Frågor & svar
Nyheter

Anna Norberg, skribent Naturvetarna 2016-02-09

Hej Mattias! Tack för dina synpunkter. Du har helt rätt i att vi är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Vi har valt att ta upp ett antal utmaningar för en hållbar framtid i det senaste numret av tidningen. Syftet är att lyfta fram naturvetenskapens roll för att lösa utmaningarna.
Vi kunde ha varit tydlligare med att kärnkraft är något annat än fossila bränslen. Artikelförfattaren kan svara lite mer utförligt angående detta när han är åter från ledighet i slutet av veckan.