Frågor & svar
Nyheter

Mattias Lantz 2016-02-06

Ni pratar om utmaningarna, inte minst klimatfrågan dyker direkt eller indirekt upp i flera punkter, och i de relaterade dokumenten upprepas 1,5 graders uppvärmning som ett mål. Samtidigt skriver ni i punkt 5 på listan över vad som ska göras: "Om vind, sol och biobränslen ska ersätta olja, kärnkraft och kol behövs forskning över hela det förnybara..." Varför denna formulering, varför bunta ihop kärnkraft med de fossila bränslena på det sättet? Det råkar i Sverige vara det mest klimatvänliga alternativet (se Vattenfalls ISO-certifierade livscykelanalys, det kan se annorlunda ut på andra ställen). Jag trodde Naturvetarna var opolitiska. Det finns en hel del människor i Sverige som ogillar kärnkraften (70% av Sveriges befolkning accepterar dock den kärnkraft vi har idag) men det är ingen ursäkt för att ni ska låta bli att vara sakliga och få det att låta som om kärnkraft är ett av de fossila bränslena. Ska vi klara av klimatutmaningen på global skala så blir det mycket svårt att göra det om man som i Tyskland och kanske Sverige börjar med att ta bort ett av de mest klimatsmarta alternativen. 86% av världens energiförsörjning är ännu fossil, utmaningen är enorm.