Frågor & svar
Nyheter

Trappa upp din pension

Varje gång du står inför en förändring i livet bör du se över din pension. Vad är viktigt för dig just nu? Ta hjälp av livstrappan.

Publicerad: Uppdaterad:

13 – 20 år

Du börjar tjäna in den statliga allmänna pensionen så snart du har en inkomst och betalar skatt. Även extrajobb under skoltiden räknas. Ju mer du tjänar och ju längre du arbetar desto högre blir den. Det finns dock ett tak, som är 36 312 kronor per månad för 2015. Den statliga pensionen har två delar, inkomstpension och premiepension.

20 – 30 år

Arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension från och med att du fyllt:

a. 21 år om du är anställd inom kommun eller landsting.
b. 23 år om du är anställd inom staten för dig som är född före 1988. För dig som är yngre börjar inbetalningarna från första dagen du börjar jobba.
c. 25 år om du är privatanställd och har kollektivavtal och är född 1979 eller senare och från 28 år om du är äldre.

30 – 40 år

Om du bildar familj kan det vara klokt att välja återbetalningsskydd. Det ger din familj ersättning om du skulle gå bort i förtid. Om du väljer återbetalningsskydd blir din egen pension lägre.

40 – 50 år

Ju mer du tjänar, desto större del av pensionen kommer att bestå av tjänstepension. Om du byter jobb bör du kolla vilket kollektivavtal den nya arbetsgivaren har. Att byta från ett avtal med förmånsbestämd till ett med premiebestämd pension när du har jobbat länge kan innebära att pensionen minskar rejält.

50 – 60 år

När barnen flyttat hemifrån, eller om du har blivit ensamstående, kan du fundera på att ta bort återbetalningsskyddet för att få högre pension. Det kan också vara klokt att välja en låg risknivå för pensionssparandet när du närmar dig pension. Du kan ta ut din tjänstepension från 55 år enligt avtalen för privat och kommunal-och landstingssektor. För avtalen inom staten gäller 61 år.

60 – 70 år

Från 61 årsålder kan du ta ut din statliga allmänna pension på del- eller heltid. Efter 65 kan du fortsätta arbeta, samtidigt som du tar ut pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 års ålder, efter det måste din arbetsgivare godkänna detta.

 

Så kan du själv påverka:

1. Välj:
a. Premiepensionen, en del av den statliga pensionen, får du själv placera i de fonder som finns registrerade hos Pensionsmyndigheten.
b. Beroende på vilken arbetsmarknadssektor du arbetar inom och när du är född har du möjlighet att välja hur delar av eller hela din tjänstepension ska placeras.
2. Ta reda på:
a. Vilka avgifter du betalar för fondförvaltning. Skillnaden mellan höga och låga avgifter kan innebära stora skillnader i vilken pension du får ut.
b. Risknivån för de fonder du väljer. Denna bör generellt vara lägre ju närmare pension du kommer.
3. Fråga när du erbjuds nytt jobb inom privat sektor om det finns kollektivavtal, så att arbetsgivaren betalar in tjänstepension för dig.
4. Att jobba deltid under längre perioder påverkar pensionen negativt. Om du arbetar mindre deltid än din partner kan du föra över delar av premiepensionen till henne eller honom för att jämna ut kommande skillnader i pension.
5. Om du tjänar över 40 000 kronor per månad kan du höja din framtida pension genom löneväxling. Det innebär att du byter en del av din lön mot att arbetsgivaren gör en extra pensionsavsättning.
6. Om du går i deltidspension minskar detta pensionen du får när du går helt i pension.

 

Tänk på detta om du inte har kollektivavtal

  • Ta upp frågan om pension med din arbetsgivare. Ibland tecknar arbetsgivaren individuella försäkringar för sina anställda.
  • Om du själv ska spara till pensionen behöver du ha en högre lön för att få in samma summa på lönekontot som den som har kollektivavtal.

 

Här är din pension

Privat sparande

Frivilligt sparande som är oberoende av allmän pension och tjänstepension. Du väljer själv om du vill spara och hur du placerar pengarna. Från och med 2016 kan du inte längre göra avdrag för sparande i privat pensionsförsäkring i deklarationen. Du bör därför avsluta ditt sparande för att inte beskattas dubbelt. Många pensionsbolag erbjuder i stället andra sparformer för att spara till pensionen, till exempel kapitalförsäkringar.

Tjänstepension

För dig som är ung nu kommer tjänstepensionen att utgöra en mycket större del av din pension än för dagens pensionärer.

Den kollektivavtalade pensionen ser lite olika ut beroende på vad de fackliga organisationerna och arbetsgivarna har kommit överens om. Generellt har du som är yngre en premiebestämd pension och du som är äldre en förmånsbestämd pension.
Att pensionen är premiebestämd eller avgiftsbestämd innebär att arbetsgivaren betalar in en premie motsvarande en viss procent av din lön. Pengarna placeras i fonder eller försäkringar och tjänstepensionens storlek avgörs av hur dessa utvecklas.

Att pensionen är förmånsbestämd betyder att pensionen är bestämd på förhand. Arbetsgivaren garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön när du går i pension.

Allmän pension

Inkomstpension, premiepension

 

Mer information om pension

Kommentarer

Kommentera