Frågor & svar
Nyheter

Fråga en naturvetare: Hur mår våra goda bakterier när vi äter antibiotika?

Två kilo bakterier lever vi alla i symbios med. Hur påverkas de goda bakterierna av antibiotika? Finns det risk för att de slås ut av en alltför flitig användning av antibiotika?

Publicerad: Uppdaterad:

Når vi tar antibiotika blir vår tarmflora kraftigt påverkad och många av de "goda" och "nyttiga" bakterierna i vår tarm slås ut.

Det finns några forskare som menar att den nuvarande överviktsepidemin beror på omfattande användning av antibiotika till barn, och att dessa därför inte har utvecklat en sund tarmflora. Detta är dock inte bevisat.

Det är dock generellt bra med en restriktiv antibiotikaanvändning, också för att förhindra utveckling av antibiotikaresistens. Man skall dock alltid använda antibiotika till behandling av de infektioner där de har visat sig ha en klar effekt.

Jens Nielsen, professor vid avdelningen för systembiologi, Chalmers