Frågor & svar
Nyheter

Gästkrönika: Vi tar världen till Sverige

Vi upplever nu en av de största flyktingkatastroferna sedan andra världskriget. Många människor söker sin tillflykt hos oss i Sverige. Nu har flyktingströmmen minskat och samhällsdebatten kretsar allt mer kring vilka utmaningar alla nyanlända innebär för samhället. Reformer kommer att behövas på till exempel bostadsmarknaden. Men vi måste också ta vara på möjligheterna och se till att alla som nu kommer hit med olika kompetenser och erfarenheter kan bli ett välkommet tillskott.

Publicerad: Uppdaterad:

I industrin finns ett växande behov av kompetens till följd av tillväxt och pensionsavgångar. Dessutom kan mångfalden skapa en positiv dynamik, ge mervärde i diskussioner, kundkontakter och vid problemlösning.

Industrisektorn omfattar ungefär en femtedel av alla privatanställda i Sverige och står för en fjärdedel av Sveriges BNP samt tre fjärdedelar av exporten. Alltså spelar industrin en avgörande roll för sysselsättningen generellt i Sverige. Samtidigt betalar svenska arbetsgivare bland de högsta arbetskraftskostnaderna i Europa.

Många av våra medlemsföretag har hittat bra integrationslösningar på arbetsplatsen. IKEM har tagit flera viktiga initiativ till att tillvarata nyanländas tidigare kompetens och bidra till integration.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och övriga parter inom industrin jobbar vi med att ta fram snabbspår, för såväl yrkesarbetare som för ingenjörer och naturvetare. En kombination av språk, praktik och validering som ska vara enkel för företagen samtidigt som tiden för individen att komma ut på en arbetsplats kortas.

Men det behövs fler insatser från samhället. Den viktiga pusselbiten är en långsiktigt hållbar språkutbildning och att lyckas matcha individerna med jobben på ett bra sätt.

Industrijobben finns i hela landet, vilket är särskilt viktigt för de många små orter som har ett högt mottagande av nyanlända och behöver fler arbetstillfällen. Jobben är både högkvalificerade och instegsjobb.

Den accelererande globaliseringen av näringsliv, utbildningar, finansmarknader och arbetsmarknader ställer krav. För att Sverige ska fortsätta att vara, ett på många sätt "rikt" land, måste vi bli bättre på att attrahera kapital, idéer och smarta människor från hela världen.

Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM, innovations- och kemiindustrierna i Sverige