Frågor & svar
Nyheter
Just den dagen när Naturvetare besöker specialistlabbet är de manliga kollegorna sjuka eller vabbar. Fr. v. Linnea Jonsäll, Homeyra Naserhojati, Semra Öz Baloglu och Johanna Keskitalo.

Labbet som värnar kompetensen

Mångfald i arbetsgruppen, allt från ålder och kön till utbildning och ursprung, har bidragit till framgången på ett specialistlabb på Karolinska Universitetssjukhuset. Man har också jobbat med teambuilding för att få personalgruppen att fungera.

Publicerad: Uppdaterad:

På jakt efter det ultimata labbet hamnar vi på Karolinsk Universitetssjukhuset i Solna. Ett tips förde tidningen Naturvetare hit.

"På specialistlabbet för molekylär patologi fungerar det kanon och man sätter kompetensen i fokus för att kunna leverera bästa resultat", säger ryktet.

Men just den här dagen i slutet av februari ligger halva personalstyrkan däckad i influensa eller är hemma för vård av sjuka barn. Därför är det stressigt när lika många provsvar ska fram som en vanlig dag.

Olika utbildningar

En framgångsfaktor är mångfalden. Här jobbar unga och äldre med olika etniska bakgrunder och en mix av kvinnor och män. Deras utbildningar skiljer sig också åt.

– När vi rekryterar utgår vi från kompetens. Nu när det är svårt att hitta biomedicinska analytiker har vi anställt personer med andra bakgrunder, säger enhetschefen Semra Öz Baloglu.

De drar nytta av varandras kompetenser och olika erfarenheter från andra labb.

– Vi utför samma arbetsuppgifter, men har lite olika roller, säger labbingenjör Johanna Keskitalo som är molekylärbiolog i botten. Hon har jobbat här i snart fem år.

Betydligt färskare är Linnea Jonsäll, civilingenjör inom molekylär bioteknik, som kom hit förra året.

– Jag ser också fördelar med olika bakgrunder. För att det ska fungera är inskolningen med handledare viktig, säger hon.

Mervärde för patienterna

Den biomedicinska analytikern Homeyra Naserhojati tillhör de mer erfarna med över femton år på nacken här. Även hon har samlat på sig färdigheter från privata labb innan hon kom hit.

– Vi representerar en stor bredd av kompetens som ingen utbildning kan ge, säger hon. Vi utvecklas och lär oss hela tiden nya saker, vilket är en del av tjusningen med jobbet.

Utvecklingen går otroligt snabbt inom cancervården med individuella behandlingar och högspecialiserad vård. Det är bland annat en följd av nya läkemedel som är mer skräddarsydda och målstyrda än tidigare.

– Överlevnaden och mervärdet för patienterna har ökat med de nya behandlingsmetoderna, säger de samstämmigt. Med snabbare och bättre analyser minskar dessutom vårdkostnaderna.

Gensekvensering ger svar

Här är analyserna inriktade på somatiska tumörer på lunga, neuro, mage-tarm och melanom.

– För de prover som kommer hit vet vi redan innan vilken cancerform det handlar om. Vi analyserar var i arvsmassan mutationen finns. Utifrån det kan läkaren avgöra vilket läkemedel som ska sättas in, förklarar Johanna Keskitalo.

De visar på datorn hur de genetiska defekterna ger utslag på kurvan över DNA-strukturen. Innan dess har provet från blod eller vävnad analyserats i ett avancerat analysinstrument.

Teknikutvecklingen har gjort att det här labbet har vuxit snabbt.

– För bara några år sedan jobbade bara en person på labbet för molekylär patologi. Nu avser vi att rekrytera ytterligare en person och bli sju, säger Semra Öz Baloglu.

Går stärkta ur konflikter

Men det goda arbetsklimatet har de inte fått gratis.

– Vi har jobbat på att lära känna varandra och hur var och en fungerar i olika situationer, säger Johanna Keskitalo. Viktigt att komma ihåg är att vi är här för patienternas skull och att vi respekterar varandras arbetssätt inom ramen för vårt uppdrag.

De sticker inte under stol med att de har haft problem i personalgruppen.

– Det har funnits konflikter, med dess olika faser som vi har gått igenom. Genom att fortsätta jobba med det har vi gått stärkta ur problemen och fortsätter att växa som grupp, säger Semra Öz Baloglu.

Men nu är tiden ute. Många vill ha provsvar innan de drar iväg på sportlov.

– Vi signerar och ansvarar för att provsvaren håller kvalitet enligt ISO-standard. Sedan lämnar vi svaret till patologen som vi har en dialog med. Det medicinska ansvaret ligger hos läkaren som avgör vilken behandling som ska sättas in.

Det goda ryktet är de stolta över och det inspirerar dem.

 

Hög specialisering

Labbet för molekylär patologi är ett av åtta specialistlaboratorier inom klinisk patologi på Cancercentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Hit kommer cancerprover för analys från både Karolinska, öppenvården och från sjukhus i andra delar av landet. Den höga specialiseringen gör att labbet kan hålla bästa kvalitet.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera