Frågor & svar
Nyheter

Anki gör hållbara företag lönsamma

Lönsamhet och hållbarhet går hand i hand för Anki Sundin. Hon har stenkoll på sitt företag och har en strategi för allt hon gör. Det gäller inte minst nätverkandet, som ofta sker över en fika.

Publicerad: Uppdaterad:

Efter tio år som företagare har Anki Sundin rutin på sitt arbete och vet vad som fungerar. Ovanpå sin nutritionistutbildning har hon en rätt färsk MBA, master of business and administration, från Handelshögskolan i Stockholm.

– Den var värd varenda minut av hårt pluggande och har gett mig nya möjligheter. Det var där jag blev inspirerad att jobba med begreppet lönsam hållbarhet, även kallat csv, creating shared value. Så i dag föreläser jag om det och pratar om csv i min pod.

Värde för kunden

Hennes poäng är att hållbarhet i sig inte är ett tillräckligt starkt försäljningsargument. Produkten måste också tillföra att ett värde för konsumenten, som till exempel högre kvalitet. Många av de stora företagen i världen har börjat inse det.

– Nestlé har ett program som syftar till att hjälpa kaffeodlare med att odla mer kostnadseffektivt, vilket ger en mer miljövänlig produkt, säkrare leveranser och högre kvalitet. Det är till nytta för miljön, odlaren och konsumenten.

Men det vimlar av miljömärken och rättvisemärken på marknaden, invänder jag. Räcker inte det?

– De är inte lika hållbara ur det här perspektivet eftersom märkningen där många gånger bygger på människors välvilja att betala mer för en likvärdig produkt. De når en mindre andel av konsumenterna, men aldrig alla. Det behövs mer konsumentnära värden, säger hon övertygande.

Når ut brett

I USA har csv slagit igenom på bred front, medan bara några svenska företag jobbar strategiskt med detta. Tesla med sina snabba elbilar är ett exempel på företag som har lyckats med csv.

– Även svenska Lantmännen har lyckats kommunicera sitt hållbarhetsarbete som ett mervärde, men lägger fokus på att värdeerbjudandet är hälsosam mat. Det är mer konsumentnära, och samtidigt blir jag som konsument hållbarhetshjälte när jag köper deras produkter.

Anki Sundin sticker ut hakan och menar att den här typen av hållbarhetsarbete är mer effektivt och lönsamt på väg mot ett hållbart samhälle än att till exempel plantera träd i Afrika. Hållbarhet i sig ska vara själva affären, menar hon.

När hon föreläser och arrangerar workshops om csv får hon positiva reaktioner.

– Många är obekanta med begreppet, men i de flesta fall är det enkelt att identifiera konsumentnära värden och hur de kan kommuniceras. Här ger jag inspiration kring hur man kan tänka kring sin egen produktportfölj. De får med sig en verktygslåda som hjälper dem i deras arbete.

Strategi för allt

Sin egen verksamhet håller hon i ett järngrepp.

– Man måste förstå vad man gör och varför man gör det. I det ligger att kartlägga tiden och visa vilket värde varje aktivitet tillför. Lönsamhet och hållbarhet hänger ihop även här. Inställningen "Det här är så roligt att jag gör det även om det inte genererar några intäkter" är inte hållbart.

Hon ger intryck av att ha en strategi för allt. Det gäller inte minst nätverkandet.

– Min man brukar lite skämtsamt säga att mitt jobb går ut på att fika med kollegor och kunder. Att träffa spännande människor som jag på sikt kan skapa lönsamma samarbeten med är ett sätt för mig att utvecklas professionellt. Lika viktigt är att jag delar med mig av mina kunskaper och erfarenheter i möten med andra.

 

NATURVETARNA GER GODA RÅD

ANKI SUNDIN, CSV-KONSULT OCH NUTRITIONIST

FÖRETAG: Anki Sundin AB

Affärsidé: Erbjuder föreläsningar och workshops i csv, lönsam hållbarhet. Hon har ett eget bokförlag och driver en pod.

Företagsform: Aktiebolag som hon är anställd av.

Arvode:

Konsultarvodet är i normalfallet 1 200 kronor per timme. Taxan för en föreläsning ligger normalt på 26 000 kronor och uppåt. Idrottsföreningar och skolor har specialpris. För att kunna ta ut den lön hon vill och täcka omkostnader behöver hon dra in drygt en miljon kronor per år.

Naturvetarna kommenterar:

Helt ok arvode. Jag utgår ifrån att Anki har utforskat branschen och ligger bra till om man jämför med kollegor och konkurrenter. Det viktiga är att inte ta för lite betalt. Man ska tänka på att det är sin tid och kunskap man säljer.

Debiteringsgrad:

Normalt ligger den på i genomsnitt 60-70 procent beroende på framför allt förlagsverksamhetens aktivitet och hur aktiv jag är i mitt nätverkande och olika fortbildningar.

Naturvetarna kommenterar:

Om det är något Anki själv har valt att ligga i den lägre är det bra. Bättre att jobba effektivt och tjäna lika mycket. Jobba mindre och tjäna mer är ju faktiskt något som en egenföretagare kan göra.

Marknadsföring:

Genom mina nätverk och sociala medier, främst min podd och blogg, där jag använder taggar och relevanta länkar för att nå mina nyckelintressenter. Jag har också förmånen att regelbundet medverka i "etablerad media", där jag tillskrivs en expertroll.

Naturvetarna:

Bra att marknadsföra sig på många olika sätt, inte minst hemsidan. En bra chans att visa företagets ansikte utåt.

Kompetensutveckling:

Min MBA är den bästa investering jag har gjort. Jag åker på kurser, workshops och vårdar mitt nätverk. För att kunna driva min podd och blogg måste jag läsa mycket och ständigt hämta in ny kunskap.

Naturvetarna:

Helt rätt. I Ankis fall kanske samarbete med en sjukgymnast vore något?

Semester:

Ja, den är viktig, men det är sällan jag tar fyra veckor i en följd, utan det blir en vecka här och där. Sommaren använder jag i hög grad till inläsning och att skriva.

Naturvetarna kommenterar:

Här får man utgå från vad som fungerar bäst för Anki och hennes familj. Fungerar det för dem att ha semester lite här och där så kör. Men kroppen behöver oftast en längre sammanhängande vila, så där tycker jag att man ska lyssna på sin kropp och knopp.

Försäkringar:

Som anställd i mitt eget företag har jag bland annat tecknat en privat sjukförsäkring och ansvarsförsäkring. Självklart olycksfalls- och livförsäkring också.

Naturvetarna kommenterar:

Tänk på att se över dessa då och då ifall något behöver läggas till eller ändras. Man kan även pruta på pris.

Pension:

Jag investerar runt 10 procent av min lön i fonder. Jag har en duktig rådgivare som också är min ekonomikonsult. Hittills har det gått bra, så det känns tryggt. Viktigt att ha en buffert som är öronmärkt som pension, även om det inte är klassiskt pensionssparande.

Naturvetarna kommenterar:

Som med semester, gör det som funkar för dig. Men att spara för framtiden är viktigt. Se även till att ha en buffert i företaget.

A-kassa och inkomstförsäkring:

Är med i a-kassan och har inkomstförsäkring genom Naturvetarna.

Naturvetarna kommenterar:

Det skyddet är bra ifall något händer, tänk på att det även finns en tilläggsförsäkring man kan teckna.

Avtalshjälp:

Jag har använt Naturvetarnas service vid ett tillfälle. Det är en bra medlemsförmån.

Naturvetarna kommenterar:

Avtal24 är suveräna! Och nu när jag är föräldraledig finns Andreas Nyström som hjälper våra medlemmar.

Håller sig i form:

Styrketräning med tunga lyft. Det ger energi i vardagen och är ett sätt att koppla av.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera