Frågor & svar
Nyheter
Föräldralönen gör det möjligt för Mikael Einarsson att vara jämställd och delta i Alvars utveckling. "Det är fantastiskt att få vara med på den resan."Foto: Lars-Erik Liljebäck

Mikael får lön som pappaledig

Ett extra tillskott på 5 000 kronor per månad får Mikael Einarsson från sin arbetsgivare när han är föräldraledig. För honom är det självklart att ta ansvar och bygga en egen relation med sitt barn.

Publicerad: Uppdaterad:

Föräldralönen kom som en glad överraskning för Mikael Einarsson. Den förmånen var inget som arbetsgivaren hade trumpetat ut.

– Jag hade hört talas om det, så jag kollade upp saken med HR som bekräftade att byggföretaget Veidekke betalar ut föräldralön under max sex månader. Det innebär att jag får 90 procent av hela min lön.

Hade det inte funnits kollektivavtal på hans arbetsplats så hade han fått nöja sig med ersättningen från försäkringskassan som ger 80 procent av lönen upp till 36 900 kronor per månad.

För Mikael Einarsson innebär föräldralönen ett tillskott i kassan på 5 000 kronor per månad före skatt. Han tjänar lite över försäkringskassans tak.

– Det är bra att någon annan har tänkt på detta, alltså att föräldralönen är inbakad i kollektivavtalet. Det känns tryggt att jobba hos en arbetsgivare som har kollektivavtal.

Jämställd pappa

Även utan föräldralön hade Mikael Einarsson valt att vara hemma med Alvar, som nu har hunnit bli tio månader.

– För mig är jämställdhet viktigt. Därför var det självklart att ta ansvar och vara pappaledig. Jag vill lära känna mitt barn och delta i hans utveckling.

Han tycker det är bra att föräldralönen är könsneutral, vilket innebär att familjen inte förlorar ekonomiskt på att den med högre inkomst stannar hemma med barnet.

– I familjer med större löneskillnader blir föräldralönen ännu viktigare. Detsamma om man lever på marginalen. Jag och min sambo är båda akademiker och vi har ännu så länge inga dyra huslån.

Chefen uppmuntrade

I lägenheten på Hisingen i Göteborg är det inga stora ytor, men ändå tillräckliga för att Alvar ska hinna smita utom synhåll för pappa, som tar upp jakten på den snabbfotade.

– Han är precis på väg att ta de första stapplande stegen. Det är fantastiskt att få vara med på den resan. Det gick överraskande lätt att koppla bort jobbet, som jag verkligen trivs med.

Vad sa chefen när du ville vara pappaledig?

– Jag sa till i god tid innan och det var inga problem. Tvärtom blev jag uppmuntrad av både chef och kollegor.

Stort vägprojekt

Precis innan pappaledigheten startade i februari hade företaget gått i mål med ett projekt som pågått i tre år. Som en av projektledarna höll han bland annat i kontakten med kunden och en del av underentreprenörerna.

– Det var en härlig känsla när den sista länken med mötesfria vägar mellan Stockholm och Göteborg blev klar. Vårt uppdrag var att bygga en cirka sju kilometer väg med både broar och tunnlar.

Det var ett projekt i halvmiljardklassen och vägen beräknas ha en livstid på upp till åttio år. Det i grunden norska företaget Veidekke är specialiserat på bostäder och infrastruktur, och bygger vägar, tunnlar, broar och tågräls.

 

Mikael Einarsson

Aktuell: Pappaledig med föräldralön från arbetsgivaren.

Familj: Alvar tio månader. Bor i Göteborg med arkitekten Sofie.

Yrke: Projektledare på byggföretaget Veidekke.

Utbildning: Civilingenjör från Chalmers.

Fritid: Hänga med släkt och vänner i Värmland. Har gjort en klassiker. Lidingöloppets 30 kilometer var tuffast. Fjällvandra.

Devis: "Ditt rykte skapas av andra. Din karaktär skapar du själv"

 

FAKTA

Föräldrapenningen från försäkringskassan ger 80 procent av inkomsten upp till 7,5 basbelopp, motsvarande cirka 36 900 kronor per månad. Föräldrapenningen är pensionsgrundande för statlig pension.

Föräldralönen, den utfyllnad som arbetsgivare betalar, skiljer sig åt mellan olika kollektivavtal:

- Statligt anställda får utfyllnad till 90 procent av hela inkomsten i max 360 dagar.

- Kommunalt anställda får 80 procent på hela inkomsten under högst 270 dagar.

- Inom privat sektor varierar det mycket. På de flesta avtalsområden uppgår föräldralönen till 90 procent av hela inkomsten under tre till sex månader.

På arbetsplatser där det saknas kollektivavtal utgår normalt ingen föräldralön. Vissa har dock en egen policy för föräldralön, som kan försämras eller tas bort efter att du har anställts. Därför ska du se till att du får den förmånen inskriven i ditt anställningsavtal.

 

Mer i kollektivavtalet:

Lön - lönerevision en gång per år och kriterier för lönesättning Tjänstepension - Arbetsgivaren betalar varje månad in pengar till din tjänstepension.

Semester - Semesterdagar utöver de lagstadgade 25 dagarna Inflytande - Arbetsgivaren kan inte ensidigt ta bort en förmån utan att förhandla.

Kompetensutveckling

Övertidsersättning

Arbetsskada

Sjukdom

Omställning - mellan jobb

Kommentarer

Kommentera