Frågor & svar
Nyheter

Ny som chef - uppfinn inte rollen själv

Hitta tydliga mål, prioritera och ta tid för att reflektera. Det är tre av Hillevi Cederbergs tips till den som är ny som chef.

Publicerad: Uppdaterad:

På vår arbetsplats har vi aldrig gjort såhär", eller kanske "Jorden är platt". Båda är exempel på så kallade paradigm, alltså den världsbild eller det synsätt som talar om vad som är möjligt och omöjligt att göra.

– En utmaning i ledarskap är att förstå vilket paradigm som finns på arbetsplatsen. Vi måste ibland förändra det för att komma framåt. Det handlar om att skifta attityder, normer och värderingar, inte att förändra organisationen, säger ledarskapsexperten Hillevi Cederberg under seminariet Ny som chef i Linköping.

Sitter i väggarna

Det är viktigt att våga titta på hur medarbetarna och du själv upplever vad som gäller på arbetsplatsen. Redan att du är ny som chef betyder att situationen har förändrats. Vissa sanningar sitter i väggarna, men Hillevi Cederberg tycker att det finns mycket man kan göra för att förändra dessa.

– Våra hjärnor bygger upp associationer, så att vi till exempel bedömer nya personer vi möter baserat på någon vi känner sedan tidigare. Men för att verkligen se vad som finns där kan vi använda vår nyfikenhet. Gå till jobbet och var nyfiken, tipsar hon.

Hon pratar också om hur man hela tiden behöver jobba med de förväntningar man har på sig som chef. Dessa kan förändras med tiden och förväntningar från olika håll kan krocka.

– Det är du som har chefsrollen just nu. Se till att ha en tydlig dialog med cheferna ovanför, så att du inte uppfinner rollen själv.

Mänsklig relation

Hon talar också om hur man kan använda föräldrarollen som modell för ledarskap. Vad har vi för mål och syfte med den? Hon ställer frågan till åhörarna, som svarar: man vill att barnen ska vara glada, trygga, självständiga, nyfikna och vågar komma tillbaka om de har misslyckats.

– Lyft bara över det till ledarskapet. Det är en mänsklig relation du är ute efter. Vi tillbringar mycket tid på jobbet och det spelar stor roll vilken relation vi har till vår chef. Till exempel att bli sedd och bekräftad.

Som chef behöver du nå fram till dina medarbetare, inspirera och motivera. I grunden ligger ditt kroppsspråk och din röst. Hillevi Cederberg talar om hur det är viktigt att stanna upp och tänker till när man ska kommunicera.

Ta tid för att reflektera

– Att som ledare bara reagera fungerar mindre bra. Att styra och leda genom att man agerar genomtänkt är bättre. Det har visat sig att de som är duktiga ledare är bra på att anpassa sitt sätt att kommunicera beroende på vem de pratar med.

Men hon tillägger att man fortfarande måste vara sig själv, annars tar det väldigt mycket energi. Och poängterar att som chef är det viktigt att också ta hand om sig själv.

– Sov ordentligt, ät nyttigt, rör på dig, bygg nära relationer, sköt om din kunskap genom att till exempel ta in nyheter, och ta tid för att reflektera. Du behöver tänka så att ni går åt rätt håll; ingen annan kommer att göra det.

7 goda vanor hos framgångsrika ledare

Var proaktiv

Lär dig att styra dina reaktioner och att välja din egen inställning. Gör medvetna val. Varför ser det ut som det gör? Jo, därför att du har valt det. Försök alltså att vara proaktiv i stället för reaktiv. Reflektera först och välj hur du agerar. Om vi ska lita på ledarskapet behöver det vara trovärdigt, och det blir det när vi kan styra våra reaktioner.

Var klar över mål för verksamheten och sammanhanget.

Sammanhanget avgör vilka medarbetare du har och vem du själv är i situationen. Du kan locka och inspirera medarbetarna genom målbilden. Vad är det ert arbete ska leda till? Hillevi Cederberg tar som exempel historien om stenhuggarna, där de flesta svarar att de jobbar med att hugga sten, medan en av dem säger att han bygger en katedral.

Prioritera

Hjärnan reagerar på det som är viktigt och bråttom, men prioriterar bråttom, eftersom det är mer akut för överlevnad. Du behöver titta på verksamhetens mål och bedöma hur ni prioriterar. Om det uppstår problem med prioriteringar, behöver du gå tillbaka och titta på målen. De måste vara tydliga för att det ska vara möjligt att prioritera. Se också till att ha en dialog med din chef så att din roll är tydlig och att du har resurser för det som ska göras.

Vinna – vinna

Försök att ha inställningen att samarbete ska leda till att alla inblandade vinner. Du, jag och organisationen vinner.

Lyssna för att förstå

Var nyfiken på personen du har framför dig. Fråga och lyssna tills du har förstått.

Hitta synergieffekter

När flera jobbar tillsammans hittar ni andra idéer än om man jobbar på egen hand. Ta hjälp av teamet för att hitta nya lösningar på gamla problem.

Hälsan

Ta hand om dig själv. Du behöver se till att du har vad du behöver innan du kan göra saker för andra. Vårda dina relationer, din kunskap och ta tid för reflektion.

Listan är baserad på Stephen Coveys undersökning under 80-talet av vad som utmärkte de bästa ledarna. Han konstaterade bland annat att ledarskap inte är medfött, utan handlar om hur väl man utvecklat dessa sju vanor. 

 

Kommentarer

Kommentera