Frågor & svar
Nyheter

Strejken som ställdes in

Den varslade strejken inom tjänstesektorn drogs tillbaka av Unionen och Sveriges ingenjörer. Men frågan om flexpension är inte avgjord. Naturvetarna hoppas att parterna hittar en långsiktig lösning, där individen får vara med och bestämma hur mycket som ska avsättas till den egna pensionen.

Publicerad: Uppdaterad:

I nuläget blir det ingen strejk om flexpension inom tjänstesektorn. Det var strax efter påsk som Unionen och Sveriges ingenjörer varslade om strejk inom tre avtalsområden, där många naturvetare arbetar.

Arbetsgivarorganisationen Almega begärde att Arbetsdomstolen, AD, skulle göra en prövning av om strejken var tillåten. AD kom till slutsatsen att mycket talade emot en strejk men att AD behövde mer tid på sig för att kunna ge ett slutgiltigt besked.

Långsiktig lösning

I det läget valde Sveriges ingenjörer och Unionen att inte ta ut några i strejk. Därmed inte sagt att frågan om flexpension är avgjord.

– ­Naturvetarna vill ha en långsiktig lösning om flexpensionen inom tjänstesektorn. Om vi inte hittar en lösning nu så lär den komma upp i nästa avtalsrörelse. Så vår förhoppning är att parterna så fort som möjligt går tillbaka till förhandlingsbordet, säger Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna.

Naturvetarna stöder Sveriges ingenjörer och Unionen i frågan om flexpension. Men Naturvetarna var inte beredda att strejka för den, utan ville lösa frågan vid förhandlingsbordet.

– Vi har ställt oss bakom kravet på flexpension, men vi vill ha en långsiktig förhandlingslösning som kan se lite olika ut för olika branscher och avtalsområden, säger Bo Seving.

Välja själv

Han förklarar att Naturvetarna förordar en modell av flexpension där individen själv ska kunna välja hur stor del av löneökningen som ska avsättas till tjänstepension.

– För vissa kan det vara till fördel att avsätta en större del av löneökningen till pension, medan andra bara kan göra en mindre avsättning. Hur mycket man ska avsätta beror på varje individs förhållanden.

Bo Seving menar att frågan om flexpension inte på något sätt är död.

– Flera andra avtalsområden har en extra avsättning till pension, så det vore naturligt att en sådan möjlighet även finns inom tjänstesektorn, men att den ska vara frivillig, understryker han.

Trappa ner i slutet

Bakgrunden till att facken inom tjänstesektorn driver frågan om flexpension är att det inte ska vara för stora skillnader mellan olika avtalsområden för vad man kan tjäna ihop till pension.

– Det är viktigt att akademiker kan röra sig över hela arbetsmarknaden utan att få sämre förutsättningar till en bra pension. De allra flesta är överens om att den totala avsättningen till pension dessutom är för låg för att klara vettiga nivåer för framtidens pensionärer, säger Bo Seving.

Den extra avsättningen till pensionen innebär också en möjlighet att trappa ner i slutet av yrkeslivet.

Kommentarer

Kommentera