Frågor & svar
Nyheter

Lär dig hantera jobbiga typer

I sin föreställning i konflikthantering ger skådespelaren Morgan Alling råd om hur vi ska göra för att stå ut med varandra på arbetet – och vilka de jobbiga typerna är.

Publicerad: Uppdaterad:

Av Margaretha Eldh

På arbetet omges vi av en massa olika människor som vi kanske inte valt att samarbeta med. Mycket energi går åt till olösta konflikter.

– Om du inte tycker det är så kul på jobbet så måste du lära dig hantera situationen, säger skådespelaren Morgan Alling, som i många år har föreläst om besvärliga människor.

I sin föreställning tillsammans med David Loid, specialist i strategiutveckling och retorik, synliggör Morgan Alling besvärliga vardagssituationer. Han berättar att de repetitioner han regisserar följer alla en regel.

– Det får bara finnas konstruktiva och kreativa konflikter. Konflikter som bygger på osäkerhet, privata problem, avundsjuka, girighet stoppas direkt. Vårt bagage lämnas utanför, säger Morgan Alling.

Tre typer

Han utgår från en modell som heter Karpmans Dramatriangel och visar på tre vanliga typer på jobbet:

Förföljaren kan vara aggressiv och dominant i sitt utspel och klanka ner på andra. Kritiserar och hittar fel på sin omgivning och som "vinner" när andra tar rollen som offer.Offret känner sig drabbad, utplånar sig och svarar med överkänslighet på andras uppförande för att få medlidande. Hjälparen drivs av att hjälpa och rädda andra, vare sig de vill eller inte.

Lite till mans bär vi på deras egenskaper då och då och kan skifta roller beroende på situation.

– Kännetecknet är att du känner dig irriterad i den personens närvaro. Men lär man sig känna igen dem – går det också att lära sig hantera dem.

Brist på självinsikt

Människor som upplevs som jobbiga typer är sällan medvetna om det. De är omedvetet besvärliga.

– Problemet är ofta att man har svårt att sätta sig in i hur andra tänker. Många gånger saknar man självinsikt i vad man utstrålar och uppfattas av andra.

På jobbet måste alla ta ansvar för sina handlingar, menar Morgan Alling, som har egen erfarenhet av att vara besvärlig. Hans barndom var en tuff vandring mellan fosterhem, barnhem och skolor.

– Jag växte upp till en besvärlig människa och blev expert på att manipulera omgivningen, säger Morgan Alling.

Räddningen blev hans adoptivfar Martin Alling som började ställa krav och sätta gränser.

– Han var orubblig fast jag var jobbig och det blev mitt första steg mot ett mindre besvärligt liv.

Positiv energi

Det blev en vändpunkt för Morgan på hans väg till medvetenhet.

- Jag bemöter dålig energi med positiv energi och varje dag ger jag någon en kram, säger Morgan Alling, som utvecklat en förmåga att skoja och därmed förlöjliga situationen när någon är irriterad eller besvärlig.

– Det brukar vara effektivt, menar han.

Vägrar vi spela med och ta rollen som exempelvis offer, finns inget drama. Är dramat ett faktum kan chef eller kollegor bli tvungna att sätta gränser. Men kritik fungerar sällan bra.

– Gå inte in på vad den andre gör fel utan prata om dig, säg "jag mår dåligt när du gör på det här viset. Säg det du känner och var bestämd.

Hjärnan formar vårt kroppsspråk och rörelser kan hejda hårda ord. I gestaltterapin används den höjda armen som en sköld för att stoppa exempelvis gliringar och påhopp.

– Vi är alla olika känsliga, det som du kan uppfatta som jobbigt, kan andra uppfatta som helt normalt. Vi tål precis så mycket olikheter som vår självkänsla tillåter.

 

Så här kan jobbiga typer hanteras!

Spela inte med – då finns inget drama.Sätt tydliga gränser för vad som är okej.Ge feedback istället för kritik.Utgå från dig själv "jag mår dåligt när du gör så...".Var inte rädd att vara bestämd. Din reaktion kan ingen ta ifrån dig.