Frågor & svar
Nyheter
Sofia Magnusson jobbar med adjuvans i vacciner.

Med rätt att påverka

En del i kollektivavtalet som man ofta tar för given är möjligheten till inflytande. På forskningsföretaget Novavax AB i Uppsala jobbar akademikerföreningen nära vd och hr för att hitta bra lösningar.

Publicerad: Uppdaterad:

Sofia Magnusson är en person som har åsikter och vill påverka. Det kan hon göra i sin roll som ordförande för Akademikerföreningen på vaccinföretaget Novavax AB.

– Det handlar om allt från vår arbets-situation till hur löneprocessen ska fungera. Parterna har förtroende för varandra och i grunden finns en samsyn.

Men det har inte alltid varit frid och fröjd. När företaget köptes upp av ett amerikanskt bolag för några år sedan blev alla varslade om uppsägning.

– Det slutade lyckligtvis bra och alla fick vara kvar. Efter förhandlingar, där vi fick hjälp av Naturvetarna, bidrog facket till att vi kunde hitta en bra lösning.

Bygger ut 

Idag är det andra tongångar. Nu bygger man ut lokalerna och renoverar labbet i Uppsala där företaget har sitt säte.

– Det är alltid lättare att komma överens i medvind. Jag tycker att vi har möjlighet att påverka i den expansion och omorganisation som sker nu.

Att bolaget har sin rötter i Sverige gör att de anställda via facket har inflytande, spekulerar Sofia Magnusson.

– De förstår att vi har andra traditioner och lagar på arbetsmarknaden än i USA. Vår svenska vd har rätt fria händer, men besluten måste förankras hos ägarna. 

Fack och företag, representerat av vd och hr, har regelbundna samrådsmöten där facken får tidig information om företagets framtidsplaner. Där pratar man också löner och arbetsmiljö.

Löneprocessen börjar bli väloljad och löper smidigt.

– Både i år och förra året gick det bra. Alla har lönesättande samtal med möjlighet att påverka sin lön.

Varm i kläderna

Varför gick löneprocessen så bra?

– Arbetsgivaren har blivit varm i kläderna och jag har gått på kurs med Naturvetarna. Det avspeglade sig i utfallet som hamnade över märket. I snitt höjdes lönerna i år med mellan 2,5 och 3 procent.

I höst kommer en lönekartläggning att genomföras med hjälp av en konsult. Även den planeras att ske i dialog med facket.

Får du jobba fackligt på arbetstid?

– Ja, arbetsgivaren inser nyttan och låter mig göra det enligt förtroendemannalagen. Det gäller även utbildningar, som förstås måste ha en påtaglig koppling till det fackliga uppdraget. Nu senast gick jag en utbildning i arbetsrätt hos Naturvetarna.

Hon har även haft förmånen att gå UGL - utbildning, grupp, ledarskap genom Naturvetarna. 

– Det gav mig massor, både på det personliga planet och i min fackliga roll. Jag lärde mig bland annat olika sätt att kommunicera och hur människor fungerar i grupp.

Vad säger lag och avtal?

Rätten till fackligt inflytande slås fast i MBL, Medbestämmandelagen. Insynen är alltså garanterad i lagen och säger att arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande lämna information till den fackliga parten. 

Det fackliga inflytandet innebär att de anställda har rätt att påverka sin arbetssituation. Det sker som regel i en lokal samverkansgrupp, med representanter från arbetsgivare och fack.

Arbetstagare ska vara delaktiga i förändringar och beslut som påverkar dem. Därför har facken fått rätten till medinflytande och förhandlingar, men i slutänden är det arbetsgivaren som har beslutanderätten. 

Palle Liljebäck

chefredaktör