Frågor & svar
Nyheter

Mitt i prick för 1 av 16 miljömål

Bara ett av sexton miljömål kommer Sverige att klara till 2020, enligt Naturvårdsverkets utvärdering. Dess generaldirektör Björn Risinger och Lovisa Högberg vid Världsnaturfonden, kommenterar läget.

Publicerad: Uppdaterad:

Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket, biolog

Ska miljömålen ses som mål eller vision?

– Visionära mål som är möjliga att nå, men det kommer att ta tid och flera av dem kräver internationell samverkan.

Görs det tillräckligt?

– Mycket görs, men inte tillräckligt för att nå målen. En stark miljöbudget ger bra förutsättningar. Vi måste ta tag i de underliggande drivkrafterna och bygga in hållbarhet i alla verksamheter. Intressant med de hållbara affärslösningar som skapas nu.

Kostnad eller vinst?

– Det kostar mer att inte göra något. Det gäller allt från klimatet till ren luft och att få bort miljögifter. Den insikten har världens ledare enats om och som utmynnade i Parisavtalet. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand där nya branscher växer fram inom till exempel delningsekonomi och cirkulär ekonomi.

Möjliga flaskhalsar?

– Det finns vetenskapliga luckor. Vi vet inte exakt vad som behöver göras för att rädda Östersjön och hur ekosystemen reagerar på olika åtgärder. Vad händer till exempel om fosfor i sedimenten på Östersjöns botten skulle frigöras?

Vilka kompetenser behövs?

– Fortsatt behov av duktiga naturvetare. Men det behövs också en breddning med kunskaper inom juridik, ekonomi och beteendevetenskap.

 

Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF, statsvetare och jägmästare

Ska miljömålen ses som mål eller vision?

– Mål, men en högre växel måste läggas in även om vi är på god väg. Rikta in arbetet på att förebygga och ställa om, istället för att städa upp efteråt. Vi måste klara målen på sikt för vår överlevnad.

Görs det tillräckligt?

– Nej, det finns en tvekan fast alla vet att en omställning behövs. Vi är kvar i gamla system och uppbundna av tidigare investeringar som innebär en tröghet att förändra. Parisavtalet är en av årets goda nyheter och utgör en plattform att bygga vidare på.

Kostnad eller vinst?

– Självklart vinner vi ekonomiskt om målen uppfylls. Ekosystemen måste hålla för att klara till exempel livsmedelsförsörjningen. Att åtgärda brist på rent vatten och förorenad luft kostar.

Möjliga flaskhalsar?

– Det tar tid att ställa om vårt sätt att tänka och att hitta nya lösningar. Viktigt att lämna stuprörstänket och börja samarbeta över ämnesgränserna.

Vilka kompetenser behövs?

– Kombination av kompetenser inom samhälle, miljö och humaniora.

 

På denna länk hittar du en redovisning för om Sverige når de 16 miljömålen.