Frågor & svar
Nyheter

Praktik och kontakter viktigt för arbetsgivarna

Hur utnyttjar man studietiden på bästa sätt? Råplugg med spets eller lite laid back med fokus på nätverkande och kåraktiviteter. Här ger arbetsgivarna sina bästa tips.

Publicerad: Uppdaterad:

”Gå utanför din komfortzon”

Andreas Johansson, rekryteringsansvarig på GE Healthcare i Sverige

Dina bästa tips till studenter?
Skaffa dig praktik som ger anknytning till arbetslivet. Vi har behov av sommarjobbare och tar emot både praktikanter och studenter som gör exjobb. Det är inte bara betygen som räknas, så engagera dig utanför studierna och få andra erfarenheter. Vidga dina vyer och läs kurser utanför din egen komfortzon, gärna utomlands.

Ska studenterna vara fullfjädrade när de tar examen?
Hur ett stort och globalt företag fungerar får man lära sig här. Kom ihåg att varje jobb är unikt i ett av världens största bolag, där man har medarbetare som arbetar i olika tidszoner.

Vilka personliga egenskaper är viktiga för er?
Att vara ödmjuk, jordnära och självgående. I en snabbt föränderlig värld gäller det att vara flexibel och anpasslig.

Några vanliga tjänster på GE Healthcare?
Fokus på forskning och utveckling inom life science med tjänster som forskningsingenjör, processingenjör, produktionsingenjör och biokemist.

Löneläge för nyexaminerade?
Lönen beror på tjänsten och förhandlas mellan chef och arbetsgivare. Vi har marknadsmässiga löner med bra villkor, som flexibel arbetstid.

”Ha inte så bråttom”

Jesper Broberg, vd på Hushållningssällskapens förbund

Dina bästa tips till studenter?
Ha inte så bråttom. Bygg nätverk, engagera dig i till exempel kåren. Själv satt jag i ett kårutskott under studietiden på Ultuna. Passa på att läs utomlands och få inblick i andra kulturer. Praktisk erfarenhet av lantbruk är en förutsättning, men du behöver inte vara uppväxt på gård för att lyckas som rådgivare. Kunskaper om ekonomi och förmågan att se helheter är värdefullt. Håll koll på arbetsmarknaden, det är till exempel brist på mark-växtagronomer, så de som väljer den inriktningen har goda chanser att hitta arbete.

Ska studenterna vara fullfjädrade när de tar examen?
Det beror på och varierar för olika tjänster. Processerna lär man sig under resans gång. Vi har handledare och mentorer som vid behov lotsar nyanställda rätt.

Vilka personliga egenskaper är viktiga för er?
Egen drivkraft, självgående och att man tar ansvar för sig själv och andra. Ordning och reda. Pigg och glad med förmåga att tillföra positiv energi, liksom att vid behov kavla upp ärmarna och vara beredd att jobba. God lyssnare, kunna läsa av och analysera. I grunden handlar det om att vara en kunnig och kompetent medarbetare.

Några vanliga tjänster på Hushållningssällskapen?
Rådgivare, lärare projektledare, konsult, forskare/försöksledare.

Löneläge för nyexaminerade?
Individuella och differentierade löner. Lönerna är marknadsmässiga. "Vi brukar komma överens".

”Tänk i nya banor”

Åsa Sandström, personalchef på Mellanskog

Dina bästa tips till studenter?
Knyt kontakter och var nyfiken. Skapa dig en bild av arbetsmarknaden genom att praktisera och göra exjobbet utanför universitetet. Skogsbranschen står inför stora förändringar och utmaningar när vi går in i den nya bioekonomin. Det gör att vi behöver personer som tänker i nya banor, gör nya saker och gillar teknik. Snart har vi kanske drönare som hämtar ut virket från skogen.

Ska studenterna vara fullfjädrade när de tar examen?
Vi jobbar i en lärande organisation med ständig kompetensutveckling av personalen. För nyanställda skogsinspektorer/rådgivare har vi introduktionsprogram, där man lär sig grunderna i vårt arbetssätt och hur våra processer fungerar. Det gör det möjlig att jobba här utan arbetslivserfarenhet. 

Vilka personliga egenskaper är viktiga för er?
Att vara nyfiken, målfokuserad och kommunikativ, liksom att tänka nytt och älska ny teknik.

Några vanliga tjänster på Mellanskog?
Skogsinspektor, produktionsledare, fältinstruktör, miljösamordnare, skogsbränsleledare. Vi vill ha mångfald med olika bakgrunder i personalgrupperna. En chef behöver till exempel inte ha en skoglig utbildning.

Löneläge för nyexaminerade?
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Lönen sätts i förhandling mellan chef och medarbetare, där utbildning, erfarenhet och tjänstens svårighetsgrad påverkar lönen.

Palle Liljebäck

chefredaktör