Frågor & svar
Nyheter

Det gränslösa arbetslivet behöver facket

Våra arbetsplatser ser väldigt annorlunda ut idag än för tjugo år sedan. År 1989 skapade sir Tim Berners-Lee World Wide Web under sin tid som forskare på partikelacceleratorcentrat CERN i Geneve. Dagens arbetsliv har formats av teknikutvecklingen. Vi har eposten i mobilen, arbetsgrupper på Facebook och en mobiltäckning där chefen kan ringa på fisketuren en lördagseftermiddag ute i skärgården.

Publicerad:

Samtidigt är en ny generation på väg in på arbetsmarknaden. Thomas Fürth, docent i historia vid Stockholms universitet och forskningsledare på analysföretaget Kairos Future beskriver en komplex forskningsbild. I deras senaste undersökning kommer semester och fritid högt upp på prioriteringslistan och den största drivkraften är att kunna förverkliga sig själv och växa som människa.

Kort sagt. Arbetsmiljön är i förändring! För våra fackförbund klassiska arbetsmiljöfrågor kombineras nu med frågor om flextid, att få lov att arbeta hemifrån, träna på arbetstid och policyer för sociala medier, bara för att nämna några frågor.

Det var mot denna bakgrund vi bjöd in Christin Mellner, som forskar om det gränslösa arbetslivet vid Stockholms universitet, till årets första träff för Saco Unga Akademiker. Christins forskning utforskar strategier som vi kan ta tillvara på för att hantera vårt nya gränslösa arbetsliv. Hon har också till exempel genomfört en undersökning som visar att 79 procent av oss har fått en smartphone från vår arbetsgivare, cirka 30 procent kollar den under kvällar och helger och 15 procent på semestern.Om vi får livspusslet att fungera kommer vi att få friare, mer effektiva och mer stimulerande arbetsplatser. Om inte så kommer det att bidra till fler sjukskrivningar på grund av utbrändhet. År 2014 visade Arbetsmiljöverket till exempel att nästan var fjärde person mådde dåligt på grund av jobbet. Och att människor mår dåligt av svår stress syns även i sjukskrivnings­statistiken.

Om fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna inte driver frågan kanske många företag tappar bollen på den här frågan. Olika arbetsgivare kan glida isär i och redan utsatta arbetsplatser bli ännu mer utsatta. Därför är det otroligt glädjande att en huvudinriktning från Naturvetarnas kongress är just det gränslösa arbetslivet. Det ser vi fram emot att följa utvecklingen inom.

Saco Unga Akademiker är en samlingspunkt för nyexaminerade Saco-medlemmar. Genom seminarier, paneldiskussioner och studiebesök erbjuder vi kompetensutveckling och kontakt med andra medlemmar främst under de första fem åren efter examen. Läs mer och anmäl dig på www.saco.se/ungaakademiker eller www.facebook.com/ungaakademiker.

Leo Wallin, nätverksansvarig Saco Unga Akademiker och medlem i Naturvetarna.
Erik Nordin, nätverksansvarig Saco Unga Akademiker och medlem i Tandläkar-förbundet.