Frågor & svar
Nyheter
Verkningsgraden hos solcellerna ökar sakta men säkert.Foto: Colourbox

Fråga en naturvetare: Kan solen ge mer el?

När oljan och kolet fasas ut har vi stora förhoppningar runt solenergin. Hur effektiva kan solcellerna bli och kan de täcka hela vårt behov av el i framtiden?

Publicerad:

Användningen av solel växer globalt med femtio procent per år, och solenergin har goda möjligheter att täcka en betydande del av framtidens energibehov. Energin är visserligen utspridd över stora ytor, men naturens fotosyntes visar att det inte finns något principiellt problem att täcka stora energibehov på ett hållbart sätt.

Att solenergi har stor potential även i Sverige framgår om man jämför med Tyskland som redan nu får uppemot åtta procent av sin el från solen, samtidigt som Mälardalen har en solinstrålning som ligger på samma nivå som i mellersta Tyskland.

De solpaneler av kisel som säljs i dag har verkningsgrader upp till ungefär tjugo procent, och så länge man bara använder sådana enkla halvledarskikt kan man aldrig nå över trettiotre procents effektivitet. I solceller med flera skikt kan man ta tillvara solenergin bättre, och rekorden för dessa ligger kring fyrtiofem procent även om de också är mycket dyrare.

Priset på vanliga kiselsolceller har dock sjunkit till en femtedel under de senaste sju åren, och det pågår mycket spännande forskning för att ta fram nya solcells-material som kombinerar god prestanda med låga kostnader. Det är samtidigt viktigt att nu också skapa goda förutsättningar i fråga om moderna energisystem, lagstiftning och finansieringsmöjligheter för att utnyttja de stora möjligheter som solenergin erbjuder tillsammans med andra förnybara energislag.

Petter Persson, universitetslektor i teoretisk kemi vid Lunds universitet.

Kommentarer

Kommentera