Frågor & svar
Nyheter

Nu kan skadlig stress förebyggas

Den 31 mars träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Arbetsgivaren måste sätta upp mål för bland annat delaktighet och socialt stöd från chefer och kollegor.

Publicerad: Uppdaterad:

Att gå in i väggen och drabbas av utmattningssyndrom har blivit ett gissel i svenskt arbetsliv. Allt fler stressar och jobbar mer än de borde göra. Det gränslösa jobbet med ständig uppkoppling bidrar till det.

För första gången har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

– Sjukskrivningarna har ökat kraftigt på senare tid, varav en del är kopplade till den sociala arbetsmiljön. Det gäller särskilt inom sektorer där många kvinnor jobbar, som skola, vård och omsorg, säger Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket och medicine doktor i psykologi.

Han har tillsammans med bland andra juristen Mikael Syk tagit fram de nya föreskrifterna.

– Äntligen är vi i hamn. Under fyra år har vi jobbat med detta och haft långa diskussioner med arbetsmarknadens parter.

Stöd för arbetsgivarna

Tanken är att föreskrifterna ska fungera som ett stöd för arbetsgivarna. Man kommer till exempel att ge ut en vägledning som visar hur föreskrifterna ska följas.

– Jag hoppas och tror på förändring. Viktigt därför att både fack och arbetsgivare informerar om detta.

Vad händer om man inte följer föreskrifterna?

– Då kan det bli rättsliga påföljder. Föreskrifterna är tvingande lag. I ett första steg påpekar vi bristen, som arbetsgivaren får chans att rätta till. Om det inte sker kan vi gå vidare med föreläggande om vite.

När lagen träder i kraft den 31 mars ska arbetsgivarna ha gjort sin hemläxa. Det handlar bland annat om att sätta upp mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, liksom att ha en plan för att utbilda chefer inom organisationen. Man ska också ha gjort en riskbedömning av arbetsmiljön.

Hur ska detta följas upp och kontrolleras?

– Det kommer att ingå som en del i den ordinarie inspektionsverksamheten, där någon av våra arbetsmiljöinspektörer besöker arbetsplatserna.

Rutiner ska finnas

Konkret kan det handla om att titta på personalens arbetsbelastning, övertid och arbetstidens förläggning. Men också om kränkande särbehandling förekommer.

Sådant får inte förekomma i arbetslivet, menar Ulrich Stoetzer.

– Här gäller det för arbetsgivaren att jobba förebyggande och ha rutiner för åtgärder om det skulle behövas. Att skapa utrymme för delaktighet och socialt samspel ingår i arbetsgivarens ansvar.

Vad kan jag själv göra om det finns brister i organisationen?

– Vänd dig till arbetsgivaren i första hand. Om du inte får gehör så pratar du med skyddsombudet. Se till att skapa dialog med arbetsgivaren och försök lösa problemen tillsammans.

 

Vad ska kollas?

Organisatorisk arbetsmiljö:

Ledning, styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar.

Social arbetsmiljö:

Socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Palle Liljebäck

chefredaktör