Frågor & svar
Nyheter

Ny utbildning för forskare som vill bli ämneslärare

Nu satsar regeringen på att få fler ämneslärare och lektorer till skolan. De vill införa en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.

Publicerad: Uppdaterad:

Möjligheten att gå utbildningen, som leder till ämneslärarexamen, ska finnas under fem år. För att locka fler att gå den vill man samtidigt införa ett tillfälligt utbildningsbidrag. För att detta ska gå att genomföra behövs ett antal lagändringar som föreslås börja gälla 15 juli 2016.

– Det är bra att regeringen gör den här typen av satsning. Vi tror dock att det behövs mer för att forskare ska söka sig till skolan. Framför allt behöver statusen på läraryrket höjas, till exempel genom bättre arbetsvillkor, säger Sofie Andersson, utredare hos Naturvetarna.

Läs mer om förslaget på regeringens hemsida. 

Läs Naturvetarnas remissvar på propositionen här.