Frågor & svar
Nyheter

Nya regler i diskrimineringslagen

Den 1 januari nästa år kommer en del nya regler i diskrimineringslagen att börja gälla. Till skillnad mot tidigare, då endast tre av diskrimineringsgrunderna berördes, kommer nu samtliga sju diskrimineringsgrunder att omfattas av reglerna om aktiva åtgärder på arbetslivsområdet.

Publicerad:

Enligt de nya bestämmelserna innebär arbetet med de aktiva åtgärderna att arbetsgivaren ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete på följande sätt. Arbetsgivaren ska:

  • undersöka om det finns risk för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
  • analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
  • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas.

Arbetet ska också följas upp och utvärderas. Vidare ska arbetet med de aktiva åtgärderna genomföras fortlöpande och åtgärderna ska planeras i tid och genomföras så snart som möjligt.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

En annan förändring av dagens regelverk är att den lönekartläggning som för närvarande ska genomföras var tredje år istället ska ske årligen. Arbetsgivare med tio eller fler arbetstagare har dessutom en skyldighet att dokumentera kartläggningen skriftligen.

Kommentarer

Kommentera