Frågor & svar
Nyheter
Svenskarnas bild av naturvetenskap. Bild ur VA-barometern 2016/17.

Ökat förtroende för forskare

Svenskarna är intresserade av forskning och har högt förtroende för forskarvärlden. Det visar årets VA-barometer som presenterades 15 december.

Publicerad:

Naturen, biologi, fysik, forskning, skolan, vetenskap, miljö, forskare...

Vad tänker du själv på när du tänker på naturvetenskap? De flesta svenskarna får en bild av något av orden ovan. Även för medicinområdet associerar man till forskning, men också till läkemedel och begrepp inom hälso- och sjukvården.

Detta är en av frågorna som ställs i den årliga VA-barometern, som mäter allmänhetens inställning till vetenskap och forskning.

Årets mätning visar också att svenskarna tycker att forskning är intressant, och ju högre utbildning man själv har desto intressantare.

Svenskarnas förtroende för forskarvärlden fortsätter att öka. Nio av tio anger att de har ganska eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Motsvarande siffra för forskare vid företag är sex av tio. Macchiarini-affären har dock försvagat förtroendet för framförallt medicinsk forskning.

VA-barometern görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16−74 år. Mätningen är den femtonde sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002.

Kommentarer

Kommentera