Frågor & svar
Nyheter

Så får vi naturkapitalet att räcka längre

Overshoot day inföll rekordtidigt i år. Redan den 8 augusti hade vi övertrasserat vårt miljökonto. Resten av året får vi leva på lånat naturkapital. Det gör mig bekymrad och bekräftar att vår livsstil inte är hållbar. Den största boven är koldioxidutsläppen som står för hälften av det ekologiska fotavtrycket, enligt WWF.

Publicerad: Uppdaterad:

Varje år beräknar forskare människans belastning på naturen och Overshoot day är den dag då årets naturresurser är förbrukade. Och vi blir mer slösaktiga för varje år, även om ökningstakten har minskat de senaste åren. 1987 inföll Overshoot day den 24 december och år 2000 den 25 september.

Detta är en av återkommande larmrapporter om tillståndet för vår planet. Ingen kan knappast längre förneka att läget är allvarligt och att skutan måsta vändas. Men det finns ljusglimtar. En sådan är det historiska klimatavtal som världens ledare kunde enas om i Paris i vintras. Det ger en plattform för att minska utsläppen av klimatgaser.

Vad gör Naturvetarna för att dra sitt strå till stacken? Sedan flera år tillbaka gör förbundet årligen ett klimatbokslut för att identifiera var de största koldioxidutsläppen finns och för att kunna vidta åtgärder. Utifrån det klimatkompenserar vi all vår verksamhet genom att plantera träd i Afrika. En annan viktig sak i vårt miljöarbete är våra kapitalplaceringar där vi har etiska regler som anger att bland annat miljöhänsyn måste tas vid kapitalplacering. Att våra kapitalförvaltare följer dessa riktlinjer följer vi regelbundet upp.

För en del av vårt kapital har vi gått ett steg till. Förbundsstyrelsen har beslutat att 10 procent av Naturvetarnas kapital ska vara etiskt proaktivt placerat. Vi har valt att samarbeta med Oikocredit som förmedlar mikrolån i utvecklingsländer. Det handlar om utlåning till miljömässigt hållbara projekt, ofta inom jord- och skogsbruk, liksom inom vatten- och energiområdet. På så sätt kommer Naturvetarnas kapital till nytta för en hållbar utveckling.

Vi nöjer oss inte där. Vid vår senaste kongress beslutades att en policy ska tas fram för servering och inköp av livsmedel vid Naturvetarnas arrangemang.  Särskild hänsyn ska tas till livsmedelssäkerhet, hållbarhet och att värna svensk livsmedelsproduktion.

Men det kanske viktigaste bidraget på vägen till en hållbar framtid står ni medlemmar för. Naturvetare utvecklar ny miljöteknik, energieffektiviserar och hittar lösningar för att binda kol genom till exempel ökat träbyggande. Många naturvetare har också varit inblandade i analysarbetet med FN:s klimatrapport, liksom i arbetet med att sprida kunskap och påverka opinionen.

 

Tummen upp: För jobbsprånget som ger nyanlända akademiker möjlighet att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

Tummen ner: För att jordbruket i Sverige monteras ner samtidigt som vi importerar mat som det skulle vara straffbart att producera här.

Ulf Bergius