Frågor & svar
Nyheter
Ann Timm och Tina Torell med boken Självinsikt - nyckeln till att utveckla dig själv och andra ges ut av bokförlaget SYNK Publishing.Foto: Lars-Erik Liljebäck

Självinsikt en väg till bättre arbetsplatser

Lär känna dig själv och du får tillgång till flera av dina personliga verktyg. Vi behöver förstå både oss själva och andra för att utvecklas och bli goda medarbetare, enligt författarna till boken Självinsikt.

Publicerad:

"Det är så många som saknar självinsikt", är en vanlig kommentar. – Det är lätt att se andras brister, men svårare att se sina egna, säger Ann Timm när hon drar igång föreläsningen för Naturvetarnas chefer på Leadership Friday.

Hon och medförfattaren till boken Självinsikt menar att kännedom om sig själv är nyckeln till att utveckla sig själv och andra.

– I det ligger att ta reda på hur andra uppfattar mig och vad de läser av i mötet med mig, men också varför jag agerar på ett visst sätt i olika situationer, säger Tina Tornell. Med den medvetenheten är det lättare att nå fram till varandra. Ännu en poäng är att man får tillgång till hela sin verktygslåda. Om favoriten och det självklara verktyget är hammaren så kanske den också används i lägen där den är direkt olämplig.

Fler verktyg

Hur får man tillgång till fler verktyg hos sig själv? – De flesta har ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera vid till exempel stress. Med en medvetenhet om det så kan beteenden ändras och bättre anpassas till situationen.

Den som instinktivt reagerar med taggarna utåt kan bli mer empatisk genom att förstå den andres drivkrafter. Enligt författarna, som stöder sig på psykologisk forskning, handlar självinsikt om att känna till sina naturliga styrkor. Då blir man äkta som människa, vilket skapar förtroende och tillit. – Lika mycket gäller det att identifiera begränsande mönster hos sig själv, till exempel varför jag har svårt för vissa människor.

Med förståelse för andra människors olikheter i beteende, som bottnar i drivkrafter och värderingar, är det lättare att skapa goda relationer till andra. Ann Timm och Tina Tornell menar att vi har tre olika intelligenser: den mentala, den emotionella och den instinktiva. – Den mentala handlar om planering och trygghet, med fokus på framtiden. Det som ger ordning och reda i vardagen. Emotionell intelligens har mer fokus på dåtid, känslor, empati och det som skapar vår identitet.

Kroppen reagerar

Det är lätt att känna igen den instinktiva. Då är kroppen, ofta magen, påkopplad och vi agerar utan att tänka. Fokus ligger helt på nutid.

– Alla använder dessa intelligenser olika mycket. När vi mår bra och är i balans använder vi alla tre delar.

Nu plockar författarna fram Enneagrammet, som är ett verktyg för personlig utveckling. Metoden är validerad genom forskning. Där finns personligheter som vi alla möter i vår vardag: medlaren, entusiasten, presteraren, den lojale och individualisten för att nämna några. – Därmed inte sagt att man bara har en av dessa personlighetstyper, men en dominerar och är mest typisk för vårt sätt att vara.

– Författarna beskriver den typiskt svenska kulturen. Den lojale utmärks av vilja till samförstånd och söker trygghet. Istället för att köra sitt eget race bollar hen idéer för att hitta de bästa lösningarna som många kan ställa sig bakom. – Dessa personer är duktiga på att läsa av gruppen och ta ansvar.

De vill ogärna överraskas och drivs av trygghet, säger Ann Timm. Vilka är deras utmaningar? – De kan skapa osäkerhet i organisationen genom deras ambivalens och oro. Tvivel gör att de målar upp katastrofbilder, som kan sprida oro. Med de insikterna och genom att jobba med de utmaningarna är det möjligt att ändra sitt beteende, utan att ge avkall på de positiva effekterna av att vara den lojale ledaren.

– Den vanligaste personlighetstypen bland svenska chefer är utmanaren eller presterare, säger Tina Tornell.

Läs längre ner vad som utmärker den.

 

De tre intelligenserna

1. Mental: trygghet, planering, fokus på framtid.

2. Emotionell: känslor-empati, identitet - självbild, fokus på dåtid.

3. Instinktiv fysisk: kroppen-magen, kontroll, agerar med fokus på nutid

Vem är du?

• Utmanaren: Tydlig och rakt på sak, är ofta ledare. Baksida: Undviker att hamna i maktlöshet.

• Medlaren: Ger andra plats, vill undvika konflikter. Baksida: Hur hantera disharmoni?

• Förbättraren: Undviker att göra fel för att nå fulländning. Baksida: Sträng mot sig själv.

• Hjälparen: Bygger relationer och coachar. Baksida: Vill ha bekräftelse och undviker ensamhet.

• Presteraren: Målinriktad och effektiv, socialt kompetent. Baksida: Rädsla för att misslyckas.

• Individualisten: God kontakt med sina känslor, är ofta äkta och kreativ. Baksida: Jämför med andra och kan känna avund.

• Undersökaren: Den kompetenta experten som gräver på djupet, tar in fakta och förstår. Baksida: Drar sig undan andra.

• Den lojale: Gillar att bolla idéer och söker trygghet. Baksida: Kan skapa oro i organisationen.

• Entusiasten: Vill vara lycklig, inspirerar och gillar förändring. Baksida: Dåligt tålamod och ovilja att processa problem.

Vad tyckte du om seminariet:

Janina Gröhn, kemist och affärsområdeschef på konsultbolaget Dry-IT inom fastighetsbranschen

– Intressant, alla är vi olika och bra på något. Jag är entusiasten som ser det ljusa, men jag vill också ha struktur och planering.

Vad tar du med dig?

– Jag ska identifiera medarbetarna och deras styrkor för att kunna bygga bästa laget. Nu ska jag läsa boken.

Dirk Weigelt, kemist och enhetschef på patologen, Karolinska universitetssjukhuset

– Jag brukar gå på Naturvetarnas seminarier för att utsätta mig för nya idéer och hitta mig själv. Genom att be om feedback utvärderat mig själv för att utvecklas. Det har gett mig tillgång till fler personliga verktyg.

Vad tar du med dig?

– Boken och insikten om att vi har tre intelligenser, där jag har gått från den emotionella till den mentala. Inser också att jag är den lojale ledaren, fast jag inte är svensk.

Boken Självinsikt – nyckeln till att utveckla dig själv och andra ges ut av bokförlaget SYNK Publishing

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera