Frågor & svar
Nyheter

Ska jag tacka ja till en bjudresa?

Jag är miljöchef i en kommun och har av ett konsultbolag blivit erbjuden en weekendresa till Sevilla i Spanien. Tanken är att vi ska studera en lösning för dagvattenhantering i ett område som normalt är torrt, men som emellanåt drabbas av häftiga skyfall. Ska jag tacka ja till resan, eller kan det uppfattas som bestickning?

Publicerad: Uppdaterad:

Inom kommunal verksamhet finns en checklista med några frågeställningar som kan ge vägledning när man ställs inför etiska dilemman.

  1. Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
  2. Finns det någon koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
  3. Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
  4. Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation till den som erbjuder förmånen?

Som miljöchef är ett av dina uppdrag att ansvara för kommunens myndighetsutövning när det gäller miljö- och livsmedelstillsyn. Det är i den egenskapen som konsultbolaget vill bjuda dig på en utlandsresa. Även om resans innehåll är relevant för ditt kompetensområde måste du fråga dig varför du blir bjuden på resan.

Det är svårt att bortse från att bolaget har en önskan om att bygga närmare relationer med miljöchefer och marknadsföra egna tjänster. Det skulle kunna påverka din opartiskhet i yrkesutövningen. Eftersom du är en tjänsteman som fattar myndighetsbeslut, skulle en betald utlandsresa kunna uppfattas som en form av muta. 

Som kommunal tjänsteman är du bunden av Kommunlagen som syftar till att säkerställa tjänstemannens opartiskhet. Det innebär att man som tjänsteman inte skall ta ovidkommande hänsyn eller vara bunden av relationer när man fattar myndighetsbeslut.

Ännu en fråga att ställa dig är om du skulle kunna försvara din resa om Janne Josefsson eller lokalpressen knackar på dörren. Negativ publicitet gör det svårare för miljöchefer att skapa förståelse och intresse för tillsynsfrågor bland allmänhet och politiker.