Frågor & svar
Nyheter

Snabbspår för djursjukskötare

Nu blir det lättare för nyanlända akademiker inom djursjukvård att komma in på arbetsmarknaden.

Publicerad:

Snabbspår införs för bristyrken och ska nu underlätta för nyanlända akademiker med en bakgrund inom djurens hälso- och sjukvård att få legitimation och arbete som djursjukskötare.

För nyanlända akademiker som söker asyl i Sverige görs en kompetenskartläggning, och de får utbildning i svenska och samhällsorientering medan de väntar på uppehållstillstånd. I juli fanns 66 djursjukskötare och 54 veterinärer med uppehållstillstånd och grundkunskaper i svenska inskrivna inom etableringen hos Arbetsförmedlingen.

Snabbspåret för djursjukskötare består av

  1. Uppdragsutbildning på SLU under 26 veckor. Djuromvårdnad, rådgivning, rehabilitering, nutrition, svensk lagstiftning och antibiotikapolicy är några av de ämnen som behandlas.
  2. Praktik under 6 månader då yrkeskompetensen ska bedömas.
  3. Kunskapsprov.

Naturvetarna har varit med i processen eftersom vi har drygt 300 medlemmar som är djursjukskötare.

För dig som är djursjukskötare handlar det om att ta ställning. Vill du vara med i ett fack som tydligt driver dina intressen som djursjukskötare?

Naturvetarna tycker att:

  1.  Djursjukskötare är ett nytt yrke som tillkom när legitimationen infördes med krav på en treårig akademisk utbildning inom djuromvårdnad. Att det har funnits övergångsregler som gjort det möjligt för personer med stor erfarenhet att göra ett kunskapsprov innebär inte att yrket är detsamma som det tidigare yrket djurvårdare.
  2. Att parterna ska respektera individers val av fackförbund. I Sverige har vi föreningsfrihet och det är därför viktigt att alla organisationer får möjlighet att representera sina medlemmar.
Marita Teräs

utredare