Frågor & svar
Nyheter

Stärkt skydd för offentliganställda föreslås

Det ska bli svårare för allmänheten att begära ut kontaktuppgifter till anställda inom stat, kommun och landsting om regeringens utredare får som den vill. Det skulle ge ett starkare skydd för enskilda tjänstemän som är utsatta för hot och våld i jobbet.

Publicerad: Uppdaterad:

Bakgrunden är att den svenska offentlighetsprincipen gör det möjligt att ringa vilken offentlig arbetsgivare som helst och få ut adress och telefonnummer till anställda. Vissa grupper som är särskilt utsatta för hot, våld och liknande är idag undantagna och har redan det här skyddet. Det gäller bland annat djurskyddsinspektörer och anställda inom domstolsväsendet.

Frågan bereds

Utredningen heter "Några frågor om offentlighet och sekretess". Frågan bereds nu på Justitiedepartementet efter sedvanlig remissrunda.

Nu föreslår alltså utredaren att skyddet ska gälla alla offentliganställda.

– Naturvetarna välkomnar förslaget. Det skulle i så fall ge ett bättre skydd även för livsmedelsinspektörer och miljöinspektörer som också är utsatta i sitt jobb, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Får ej missbrukas

Även om förslaget vinner laga kraft 1 januari 2017 så är skyddet inte hundraprocentigt.

– Offentlighetsprincipen kommer att fortsätta väga tungt. Men det kommer att krävas en hållbar motivering för att få ut kontaktuppgifter. Tanken är att uppgifterna inte ska kunna missbrukas av personer som vill angripa enskilda tjänstemän.

Läs remissvaret till "Några frågor om offentlighet och sekretess".

Naturvetarna har även yttrat sig över Justitiedepartementets remiss Integritet och straffskydd. Justitiedepartementet föreslår förändringar i brottsbalken som innebär en skärpning av det straffrättsliga skyddet för privatlivet och den personliga integriteten med avseende på olaga hot, ofredande, förtal och grovt förtal samt förolämpning. Något Naturvetarna välkomnar då en ökad spridning av hot och kränkningar på nätet är något som vi har kunnat observera under flera års tid hos våra utsatta professioner.

Läs hela yttrandet "Integritet och straffskydd".

Palle Liljebäck

chefredaktör