Frågor & svar
Nyheter

Miljöchefen 2017-01-15

Att vara miljöchef i kommun är ett av de tuffaste jobben man kan ha. Jag är därför glad över att jag lämnade mitt jobb, för en mindre konfliktfylld tjänst. Ett stort problem är att miljökontoret har tillsyn över den egna verksamheten. Det är svårt att få kommunens ledning eller andra verksamheter i kommunen att förstå varför denna tillsyn måste vara oberoende av påverkan från kommunens intressen. Inte heller pressen förstår alltid, utan kommunicerar hur märkligt det är att kommunen bötfäller sig själva. Det är är bara en av orsakerna till stressen för miljöcheferna. Systemet inbjuder politiker och tjänstemän att försöka påverka miljöcheferna att vara mer samarbetsvilliga. Ändra systemet, låt staten ta hand om tillsynen.